Para Kurulu Teorisi ve Uygulamaları

Para Kurulu Teorisi Para Kurulu Uygulamaları Türkiye'de Para Kurulu Uygulanabilirliği

Salih Barışık - ISBN: 978-3-639-81364-7

Arap Edebiyatında Eşkıya Şairler

Adem Doğan - ISBN: 978-3-639-81382-1

Arap Edebiyatında Osmanlı ve Türkler

Çağdaş Arap Edebiyatında Osmanlı ve Türk İmajına Şiirler Işığında Tarihsel Bir Bakış

Hatice Arslan Sözüdoğru - ISBN: 978-3-639-81381-4

Büyükçekmece Gölü'nün Avifaunası

Ergün Bacak - ISBN: 978-3-639-81352-4

Türk Kültüründe Selamlaşma

Seda Öztürk Kalkan - ISBN: 978-3-639-67150-6

Muhasebe Meslek Mensuplarının Kurumsal Yönetim Sorumlulukları

Ankara İlinde Bir Uygulama

Tuğba Dölen - ISBN: 978-3-639-81339-5

Cep Telefonu Problemli Kullanım (PU) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Cep Telefonu Problemli Kullanımı

Çiğdem Tekin, Gülsen Güneş, Cemil Çolak - ISBN: 978-3-639-81373-9