Örgütlerde Güven Bağlılığı Etkiler mi?

Borsa İstanbul Örneği

Suudan Gökçe Gök - ISBN: 978-3-639-81079-0

Dinlerin Çevre ve Ekolojiye Bakışı

Gülhan Karadağ Ağkurt - ISBN: 978-3-639-81325-8

Muhasebe Meslek Mensupları

Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Önerileri

Hamide Özyürek - ISBN: 978-3-639-81303-6

Mikrocerrahi yöntemle tedavi edilen dişeti çekilmelerinin 3D analizi

Hacer Şahin Aydınyurt, Abdullah Seçkin Ertuğrul - ISBN: 978-3-639-81218-3

Franz Kafka'da Yabancılaşma Problemi

Nuri Çiçek - ISBN: 978-3-639-81340-1

Çiftçi Aileleri Arasında Yardımlaşma ve İşbirliği

Niksar Köyleri Örneği

A. Ahmet Yücer - ISBN: 978-3-639-81321-0

Baraj Dolusavaklarında Havalandırma

M. Cihan Aydın - ISBN: 978-3-639-67154-4

Comparative Literature Analysis

Sample Essays

Şebnem Şengül - ISBN: 978-3-639-81330-2