Nefesten Taşa, Taştan Kağıda

Türkler ve Moğollarda Tarih Yazıcılığı

Özgür Türker - ISBN: 978-3-639-67035-6

Marksist Kriz Teorileri ve Kapitalizm

Osman İnan Şenses - ISBN: 978-3-639-67000-4

Kanolanın Hasat Mekanizasyonu ve Hasat Kayıpları

Mehmet Fırat Baran - ISBN: 978-3-639-67029-5

Divan Şiirinde Ahenk Unsurları

Nef'î Divanı Örneği

Bahir Selçuk - ISBN: 978-3-639-67030-1

Elektrik Üretimi ve Jeotermal Kaynaklı Bileşik Isı-Güç Sistemi Analizi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi

Can Coşkun, Mustafa Ertürk - ISBN: 978-3-639-67018-9

Klasik Müzikte Kurumsallaşma ve Türkiye Örneği

Tarihsel, Toplumsal, Ekonomik ve Yasal Perspektifte

Kıvılcım Yıldız Şenürkmez - ISBN: 978-3-639-67034-9

Yol Arkadaşlığından Yol Ayrımına

Serkan Ünal - ISBN: 978-3-639-67040-0

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda, Obezite-KVH Görülme Sıklığı

Uykuda Solunum Durmasının Sebep ve Sonuçları

Mehmet Emin Kurt - ISBN: 978-3-639-67032-5