Sosyolojik Açıdan Boşanma

Uşak İli Örneği

Mehmet Ali Mişe - ISBN: 978-3-639-81350-0

Galileo: İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog

Mustafa Koç, Rıdvan Küçükali - ISBN: 978-3-639-81337-1

Presenteeism ve Örgütsel Bağlılık

İsmet Anık Baysal - ISBN: 978-3-639-81336-4

Mimari Tasarımda Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri ve Mimari Tasarımın Multidisipliner Yaklaşımla Sunduğu Muhteşem Yenilikler

Volkan Kadir Gungor, Onur Boyacıgil - ISBN: 978-3-639-81323-4