Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda, Obezite-KVH Görülme Sıklığı

Uykuda Solunum Durmasının Sebep ve Sonuçları

Mehmet Emin Kurt - ISBN: 978-3-639-67032-5

Kürtler ve Bolşevikler

Kürtlerin Sovyet Sistemine Entegrasyonu

İsmet Konak - ISBN: 978-3-639-67025-7

Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi

Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinin Kavramları

Salih Gülen, Nasip Demirkuş - ISBN: 978-3-639-67026-4

Elektromanyetik Fırlatıcılar

İnsansız Hava Araçları için Lineer Elektromanyetik Fırlatıcı Sistemler

İsmail Topaloğlu, Osman Gürdal - ISBN: 978-3-639-67007-3

Türk Dış Politikasında İstikrarın Adresi: Gürcistan

Türkiye-Gürcistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Göktürk Tüysüzoğlu - ISBN: 978-3-639-67020-2