Kaynak İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sorunları

Mehmet Burak Bilgin - ISBN: 978-3-639-67177-3

Boşluk Geçiş İhtimalleri, Açısal Dağılım ve Anizotropi Parametreleri

Atomik Boşluk Geçişleri ve Lineer Polarizasyonun İncelenmesi

Yüksel Özdemir - ISBN: 978-3-639-67158-2

Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları Politikası

Felsefi Temelleri ve Tarihsel Gelişimi

Elif İstanbullu - ISBN: 978-3-639-67135-3

Buğdayın Bisküvilik Kalite Özellikleri

Yaşar Karaduman - ISBN: 978-3-639-67159-9

Hidrojen Depolamak için Metal Hidrür Reaktör Tasarımı ve İncelenmesi

Reaktör Tasarımı ve Isı-Kütle Transferlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Recep Halıcıoğlu - ISBN: 978-3-639-67155-1