Boşluk Geçiş İhtimalleri, Açısal Dağılım ve Anizotropi Parametreleri

Atomik Boşluk Geçişleri ve Lineer Polarizasyonun İncelenmesi

Yüksel Özdemir - ISBN: 978-3-639-67158-2

Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları Politikası

Felsefi Temelleri ve Tarihsel Gelişimi

Elif İstanbullu - ISBN: 978-3-639-67135-3

Hidrojen Depolamak için Metal Hidrür Reaktör Tasarımı ve İncelenmesi

Reaktör Tasarımı ve Isı-Kütle Transferlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Recep Halıcıoğlu - ISBN: 978-3-639-67155-1

Buğdayın Bisküvilik Kalite Özellikleri

Yaşar Karaduman - ISBN: 978-3-639-67159-9

Yüksek Verimli ve Akıllı Fotovoltaik Sistem Tasarımı

Ceyda Aksoy Tırmıkçı, Cenk Yavuz - ISBN: 978-3-639-67144-5

Alternatif Kompost Üretim Sistemleri

Recep Külcü - ISBN: 978-3-639-67122-3

Farklı Ca ve P İçeren Yumurta Tavuğu Yemlerinde Sitrik Asit kullanımı

Züleyha Kahraman, İbrahim Çiftci - ISBN: 978-3-639-67076-9