Macun Dolgu Teknolojisi

Macun Dolgu Dayanımının Ultrasonik P- Dalga Hızı Yöntemi İle Dolaylı Olarak Tahmini

Tekin Yılmaz, Bayram Erçıkdı - ISBN: 978-3-639-67021-9

Sürülebilir Antepfıstığı Kreması Üretimi ve Kimyasal Özellikler

Sürülebilir Ezme Üretimde Antepfıstığı Miktarı ve Depolama Koşullarının Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi

Ö.Faruk Gamlı - ISBN: 978-3-639-67033-2

Marksist Kriz Teorileri ve Kapitalizm

Osman İnan Şenses - ISBN: 978-3-639-67000-4

Nefesten Taşa, Taştan Kağıda

Türkler ve Moğollarda Tarih Yazıcılığı

Özgür Türker - ISBN: 978-3-639-67035-6

Mihrî Hatun / Yakarış

Tazarru'-nâme Tahlili

Metin Hakverdioğlu - ISBN: 978-3-639-67058-5

Elektrik Üretimi ve Jeotermal Kaynaklı Bileşik Isı-Güç Sistemi Analizi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi

Can Coşkun, Mustafa Ertürk - ISBN: 978-3-639-67018-9

Divan Şiirinde Ahenk Unsurları

Nef'î Divanı Örneği

Bahir Selçuk - ISBN: 978-3-639-67030-1