I-131 ile işaretli Bleomycin ve Bleomycin-Glukuronid

Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi

Hasan Demiroğlu, Uğur Avcıbaşı - ISBN: 978-3-639-67062-2

Kur'an'da kutsallık

Ahmet Gül - ISBN: 978-3-639-67028-8

Ofis Çalışanları İçin Ergonomi

Ofis çalışanları için online ergonomi eğitimi tasarlama, içerik oluşturma ve etkinliğin test edilmesi

Murat Dalkılınç - ISBN: 978-3-639-67053-0

Macun Dolgu Teknolojisi

Macun Dolgu Dayanımının Ultrasonik P- Dalga Hızı Yöntemi İle Dolaylı Olarak Tahmini

Tekin Yılmaz, Bayram Erçıkdı - ISBN: 978-3-639-67021-9

Sürülebilir Antepfıstığı Kreması Üretimi ve Kimyasal Özellikler

Sürülebilir Ezme Üretimde Antepfıstığı Miktarı ve Depolama Koşullarının Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi

Ö.Faruk Gamlı - ISBN: 978-3-639-67033-2

Mihrî Hatun / Yakarış

Tazarru'-nâme Tahlili

Metin Hakverdioğlu - ISBN: 978-3-639-67058-5