Toplumsal Bellek ve Medya

Toplumsal Hatırlatma ve Unutturma Biçimleri

Şeyma Bilginer Erdoğan - ISBN: 978-3-639-67170-4

11 Eylül sonrası Belgesel Tiyatro

Elif Baş - ISBN: 978-3-639-67205-3

Arap Ülkelerinde Çocuk Edebiyatı

Kaynakları Doğuşu ve Gelişimi

Yusuf Köşeli - ISBN: 978-3-639-67175-9

Leibniz'de Kötülük Problemi ve Teodise

Mustafa Kaya - ISBN: 978-3-639-67070-7

Portföy Çeşitlendirme Problemine Tamsayılı Programlama Yaklaşımı

Borsada Yüksek Kazanç İçin Geliştirilmiş Bir Karar Destek Yöntemi

Emin Başar Baylan, Tuncay Can - ISBN: 978-3-639-67200-8

Bazı Özel Kropina Uzayları ve Kropina Metrik Dönüşümleri

Salim Ceyhan, Gülçin Çivi - ISBN: 978-3-639-67197-1

Futbolda ŞİKE

Faruk Albay - ISBN: 978-3-639-67180-3

Cumhurbaşkanı Seçimi

Düzenlenmesi, Yönetilmesi ve Uyuşmazlıklarının Çözümü

Ayşen Seymen Çakar - ISBN: 978-3-639-67203-9