Beslenmenin Hipotalamik Kontrolünde İrisin Hormonunun Etkileri

İrisin ve Beslenme

Suat Tekin, Süleyman Sandal - ISBN: 978-3-639-81371-5

€ 55,90
İşe Alım Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi

Pelin Vardarlıer - ISBN: 978-3-639-81367-8

€ 35,90

Türk Tiyatrosunda Milli Mücadele (1918-2003)

Gülsün Koçer - ISBN: 978-3-639-81328-9

€ 48,90


Psikolojik Sermaye, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık

Meltem Sünkür Çakmak - ISBN: 978-3-639-81353-1

€ 64,90

Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikaları

Politikaların Değerlendirilmesi

Gözde Algün Doğu, A. Azmi Yetim - ISBN: 978-3-639-81351-7

€ 64,90

Öğrencilerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Ferhat Süleyman Argın, Mustafa Otrar - ISBN: 978-3-639-81331-9

€ 74,90