Kanolanın Hasat Mekanizasyonu ve Hasat Kayıpları

Mehmet Fırat Baran - ISBN: 978-3-639-67029-5

€ 55,90


Klasik Müzikte Kurumsallaşma ve Türkiye Örneği

Tarihsel, Toplumsal, Ekonomik ve Yasal Perspektifte

Kıvılcım Yıldız Şenürkmez - ISBN: 978-3-639-67034-9

€ 79,90

Yol Arkadaşlığından Yol Ayrımına

Serkan Ünal - ISBN: 978-3-639-67040-0

€ 58,90

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda, Obezite-KVH Görülme Sıklığı

Uykuda Solunum Durmasının Sebep ve Sonuçları

Mehmet Emin Kurt - ISBN: 978-3-639-67032-5

€ 44,90


Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi

Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinin Kavramları

Salih Gülen, Nasip Demirkuş - ISBN: 978-3-639-67026-4

€ 35,90


Elektromanyetik Fırlatıcılar

İnsansız Hava Araçları için Lineer Elektromanyetik Fırlatıcı Sistemler

İsmail Topaloğlu, Osman Gürdal - ISBN: 978-3-639-67007-3

€ 64,90