Türk Dış Politikasında İstikrarın Adresi: Gürcistan

Türkiye-Gürcistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Göktürk Tüysüzoğlu - ISBN: 978-3-639-67020-2

€ 23,90Öğretmen Eğitiminde Dönüşümler

A.B.D (New York), Finlandiya, Singapur ve Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Dönüşümler

Erdem Aksoy - ISBN: 978-3-639-67015-8

€ 74,90


Türk Yazı Dilinin Tarihi Dönemleri

Türk Dili Tarihine Giriş

Mehmet Turgut Berbercan - ISBN: 978-3-639-67002-8

€ 35,90

Borsalar Arasında Etkileşim: G-8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Araştırma

Eşbütünleşme Analizi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli ile Ampirik Bir Araştırma

Turan Kocabıyık - ISBN: 978-3-639-67008-0

€ 41,90

2008 Rusya - Gürcistan Savaşı

Güney Osetya’nın Jeopolitik Önemi

Senem Öztürk - ISBN: 978-3-639-67003-5

€ 51,90

Kannabidiol'ün Antiaritmik Etkisi

Adenozin A1 reseptörlerinin rolü

Ersöz Gonca, Faruk Darıcı - ISBN: 978-3-639-67004-2

€ 35,90