Bilim Tarihindeki Kayıp Dâhi

El-Cezeri

Yusuf Korkutata, Z. Fuat Toprak - ISBN: 978-3-639-67145-2

€ 64,90

Uluslararası Halkla İlişkiler

Emel Tanyeri Mazıcı - ISBN: 978-3-639-67386-9

€ 44,90


Mide Kanserinde Prognoz

p16 ve p21 ekspresyonunun önemi

Eren Altun - ISBN: 978-3-639-81471-2

€ 32,90

Vergi Direnci ve Kamu Hizmeti Algısı

Vergiye Direncin Azaltılabilmesi İçin Kamu Hizmetlerine Yönelik Algılamalar Nasıl İyileştirilebilir?

Seda Şahin - ISBN: 978-3-639-67478-1

€ 39,90

Defect Reduction Study of MBE Grown CdTe Thin Films by Annealing

Decreasing of Defects of MBE Grown CdTe Fılms by Ex-Situ Annealing as a Buffer Layer for MCT IR Detector Applications

Emine Bakali - ISBN: 978-3-639-81456-9

€ 49,90

İlköğretimde Öğrenci Başarısında Okullar Arası Eşitsizliklerin Analizi

Okullar Arası Eşitsizlik

Emine Önder - ISBN: 978-3-639-81195-7

€ 49,90

Okul Öncesi Öğrencilerinin Kaba Motor Beceri Gelişimleri Üzerine

Aytül Eynur, Baybars Recep Eynur - ISBN: 978-3-639-81479-8

€ 55,90

Tek tabakalı uzay kafes sistemlerin tasarımı

Özden Mükerrem Vardar Öz - ISBN: 978-3-639-81468-2

€ 69,90