SÜREÇ

Yükümlüksüz, ayrıntılı bir inceleme için, lütfen, yazınızı İletişim formumuz gönderin.
Eserinizi inceledikten sonra yayınlama sürecinin devam edip etmeyeceğini size bildireceğiz ve eğer gereği olursa değişiklik yapmanızı önereceğiz.
Aynı zamanda Size yazar sözleşmesini sunabiliriz.
Bir sonraki adım, el yazmasının son sürümünün ve diğer gerekli belgelerin incelenmesidir.
TAK Online, kitabın kapak tasarımına aktif olarak katılmanıza izin verir ve seçiminizi tam olarak yansıtan sonuca ulaşmanızı sağlar.
Kitap projeniz tamamlandıktan ve test edildikten sonra, kitap standart maliyeti hakkında bilgi ve kitabın toplam maliyetini düşürme teklifini içeren bir e-posta alacaksınız.
Daha sonra kitap satışa sunulacak ve dünya çapındaki okuyucularımız için müsait olacaktır.

Diğer eserlerden alıntılar

Değişiksiz kullanılan ya da metne uygun olarak aktarılan herhangi bir pasajın doğru atıfta yapılması son derece önemlidir.
Genellikle, bir fikri onaylamak istediğinizde, kaynağı doğru belirtmek şartıyla diğer çalışmalardan kısa bir alıntı yapmanıza izin verilir.
Büyük pasajları, şekilleri veya grafikleri telif hakları kapsamında alıntılamak yasaktır.
Bu herhangi bir metin editörü için de geçerlidir.
Metin hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, ilgili kısımları kaldırmanız gerekiyor.

Üniversite ve telif hakları

Herhangi bir yasal kavrama göre, yazar tezini (diploma, yüksek lisans, devlet sınavı veya başka bir üniversite çalışmasını) savunduktan sonra, telif hakkı ve çalışmasını ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullanma haklarının sahibi kendisi oluyor.
Üniversite veya yüksek okul, bilimsel çalışmaların değerlendirmesinde uzman olan bir bilim ve eğitim kurumudur.
Bir eğitim kurumun böyle eserlerin içeriğini iç bilimsel faaliyet ve araştırmaları için (yayın için dahi) kullanmasına izin verilir.
Ancak, bir üniversite/yüksek okulun, çalışmayı yazarın izni olmadan yayınlamaya, dağıtmaya, çoğaltmaya ya da ticari amaçlarla kullanmaya hakkı yoktur.
Bazı üniversiteler böyle münhasır olmayan hakları yazarlardan alabilirler.
Bunun gibi durumlarda TAK Genel Şart ve Koşullar’ı ile hiç bir anlaşmazlık olmaz. Böyle bir durumda münhasır olmayan hakların transferi sorun değildir.
Eğer bilimsel eser belirli bir araştırma projesi çerçevesinde veya yazarın üniversitede çalıştığı zaman yazıldı ise, bu çalışmanın pazarlaması sadece üniversitenin izni ile mümkündür.

Belirli bir şirket veya kuruluşta hizmet esnasında yazılan ve şirket içi bilgileri içeren metinler sadece ilgili şirketin/kuruluşun izni ile yayınlanmış olabilir.