Felsefe

ТАК, yazarların ortağı olmayı tercih ediyor, bu yüzden onlar için tüm hizmetlerimiz ücretsizdir. Biz kitapların hızlı ve etkin dağıtımında uzmanız. Bu hem e-kitaplar hem de geleneksel basın için geçerlidir. TAK, eserlerin yayınlanması ve yaygınlaştırılması için ulaşılabilir çözümlerden en basit olanını sunar.

Dünya üzerinde birkaç akademik yayıncıdan biri olarak, biz “Açık İçerik” fikrine uyuyoruz ve bilimsel çalışmaların ücretsiz erişimine değer veriyoruz.
Bu kavrama uyarak, yazarlarımız kitaplarını tarafımızdan yayınlanmasından sonra bile kendi eserlerinin tam metin sürümlerine, ticari olmayan elektronik kaynaklarında ücretsiz çevrimiçi erişim sağlama hakkına sahiptirler.
Biz, bilimsel bilgi alışverişini böyle bir yaklaşım sayesinde destekliyoruz.