Çalışmamızda elit erkek ve bayan basketbolcular ile voleybolcuların ACE genotiplerini belirleyerek,hem sedanter hem de sporcu grupları arasında genotip polimorfizmi bakımdan farklılıkları araştırdık.Bu çalışmanın amacı 28 bayan ve 30 erkek basketbolcu ile 31 bayan ve 33 erkek voleybolcunun genetik analiz yöntemleri ile genetik özelliklerinin uluslararası başarı için ne derecede öngörü kazandırabileceğini araştırmaktır. Çalışmamıza katılan kontrol ve denek grubundan 5cc.kan alınarak ACE gen polimorfizmleri belirlendi. Ayrıca denek grubundan yaş, boy ve kiloları alınarak dikey sıçrama, mekik koşusu ve 20 metre sprint testleri uygulandı. Elde edilen değerler SPSS 11.0 paket programında ki kare(p<0,05), ANOVA, Levene’s Testi, t testi(0,05) ve alel frekans dağılımları hesaplanarak değerlendirildi.Erkek basketbolcular ve erkek voleybolcuların alel frekans yoğunluğu Ki-Kare testi ile değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede istatistiksel olarak anlamlı çıkmamasına rağmen sınırda anlamlı bir sonuç olarak (0,06) değerlendirilebilir(p>0,05).Yine t testine göre erkek sporcuların dikey sıçramaları arasında anlamlı bir fark (0,026) bulunmuştur.Mekik koşusunda da (0,04) anlamlı fark bulunmuştur.

Kitap detayları:

ISBN-13:

978-3-639-67424-8

ISBN-10:

3639674243

EAN:

9783639674248

Kitabın dili:

Türkçe

By (author) :

Dr. Emin Süel
Prof. Dr. Aysel Pehlivan

Sayfa sayısı:

88

Yayın tarihi:

03.03.2017

Kategori:

Sport