Sanayi Yapılarının Değişim Süreci

Hayriye Elif Ulusoy - ISBN: 978-3-639-81390-6

Seyahatnamelerde Türkistan Şehirleri

Aysel Erdoğan - ISBN: 978-3-639-81461-3

İslam´da Ruh Anlayışı

İnsan Ve Maneviyat

Mehmet Emin Kılıç - ISBN: 978-3-639-81304-3

Çok Katmanlı Mimariye Dayalı Siber Güvenlik

Siber Önlem Sistemi (SOS)

Önder Şahinaslan, Ender Şahinaslan - ISBN: 978-3-639-81395-1

Uzay Turizmi

Arna Kozhanazar - ISBN: 978-3-639-81455-2

Türkiye'de Okulöncesi Dönem Çocukları Bölgesel Malnutrisyon Prevalansı

Bölgede seçilen sağlık kuruluşlarında hekimlerin Malnutrisyon tanısı ile hasta kabul davranışı ve ICD kodları

Ayber Acar - ISBN: 978-3-639-81450-7

Futbolda Hakem Performansı

Cengiz Kürkçü, Ümit Deniz Uluşar - ISBN: 978-3-639-81460-6

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri

Türkiye Uygulaması

Selin Sarılı - ISBN: 978-3-639-81406-4