İslâm Hukuk Tarihinde Güvenlik Araçları

Yardımlaşma ve Dayanışma

Hadi Sağlam - ISBN: 978-3-639-81217-6

Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri

İlkay Noyan Yalman - ISBN: 978-3-639-81405-7

Oksidentalizm ve Londra İmgesi

Edmondo De Amicis ve Ahmet İhsan Tokgöz’ün Seyatnamelerinde Londra

Cristiano Bedin - ISBN: 978-3-639-81467-5

Futbol Altyapı Antrenörlüğü

Onur Mutlu Yaşar, Hakan Sunay - ISBN: 978-3-639-81402-6

Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik

Örgütsel Bağlılık ve Lider Üye Etkileşimi

Murat Şengöz - ISBN: 978-3-639-81466-8

Şark Ulemasında Kelam-Tasavvuf İlişkisi

Mehmet Salih Gecit - ISBN: 978-3-639-81469-9

Die Hyperbel in der politischen Sprache

Eine Analyse der politischen Antrittsreden

Onur Yılmaz - ISBN: 978-3-639-81459-0