1980 Sonrası Türkiye'de Sanat

1980 Sonrası Türkiye'de Sanat

Dönüşümler

Türkiye Alim Kitapları ( 06.06.2016 )

€ 79,90

MoreBooks! sitesinden satın al

Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve kültürel yaşamında oldukça hareketi bir dönemi oluşturan 1980 sonrası dönem, Türkiye güncel sanatının da kendisine zemin hazırladığı dönemdir. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında, arabesk burjuvazinin ve popüler kültürün yükselişe geçişi, bir sanat piyasasının oluşmaya başlaması, sponsorlar aracılığıyla toplu sergileme biçimlerinin geliştirilmesi, 1980’li yılları 1990’lı yıllara bağlayan önemli gelişmeler arasındadır. 1980’lerin ortalarında Türkiye’nin küreselleşme sürecine girmesi,bu dönemin siyasal ve kültürel oluşumları açısından belirleyici olmuştur. 1987 yılında düzenlenmeye başlanan İstanbul Bienalleri’nin başarısında, modernizm sonrası tartışmaların sanatın içeriğine, malzemesine ve eleştirisine yansımasında bu küreselleşme sürecinin payı büyüktür. Bu gelişmeler Türkiye sanat ortamının dışa açılmasını da beraberinde getirmiştir. 1990’larda Türkiye sanatının dışa açıldığı, küratörlü sergilerin yerleştiği, sanatın modern dönemle bir hesaplaşma içine girdiği görülür. 2000’li yıllar ise Türkiye sanat ortamına kurumların katıldığı ve kurum karşıtı hareketlerin görüldüğü yıllar olmasıyla dikkat çeker.

Kitap detayları:

ISBN-13:

978-3-639-81387-6

ISBN-10:

3639813871

EAN:

9783639813876

Kitabın dili:

Türkçe

Yazar:

Burcu Pelvanoğlu

Sayfa sayısı:

652

Yayın tarihi:

06.06.2016

Kategori:

Sanat tarihi