Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile uygulamaya çalıştığı bir kısım yeni düzenlemeleri, 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün ülkeye yaymaya çalışmıştır. Tanzimat’ın getirdiği yeniliklerden biri de eğitim alanında yeni okulların açılmasıdır. Ancak, diğer taşra bölgelerinde olduğu gibi, Dersim Sancağında da modern okulların yoğun olarak açılması daha çok II. Abdülhamid Dönemi'nde olmuştur. Bu dönemde, Dersim Sancağında modern eğitime özellikle önem verilmiş ve bölgenin kalkınması için eğitim şart olarak görülmüştür. Hatta tahsil görecek olan çocuklara günlük yüz dirhem ekmek ve senelik bir elbise verilerek, teşvik edilmeleri kararlaştırılmıştır. Modern okulların açılmasına verilen bu önem doğrultusunda, Dersim Sancağında 1870'lerden itibaren farklı düzeylerde pek çok modern okul açılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; yukarıda sözü edilen okulların öğrenci, öğretmen, ders ve eğitim durumları ayrıntılı olarak incelenmiş ve böylece Dersim Sancağının Osmanlı Dönemi’ndeki eğitim yapısı ortaya konulmuştur.

Kitap detayları:

ISBN-13:

978-3-639-81357-9

ISBN-10:

363981357X

EAN:

9783639813579

Kitabın dili:

Türkçe

Yazar:

Hatip Yıldız

Sayfa sayısı:

184

Yayın tarihi:

25.05.2016

Kategori:

Tarih