Bu araştırmanın genel amacı, "ev dışında çalışan ve çalışmayan kadınların gündelik yaşantıları" hakkında bilgi edinmektir. Araştırma "Ev Dışında Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Etkinlik Sınırı" ile ilgilidir. Bu araştırmanın sürdürülmesinde bir Ekolojik Psikoloji yöntemi olan "Etkinlik Sınırı Betimlemesi (Activity Range Survey)" yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile elde edilen veriler genellikle bir varsayımı sınamayı değilde görüngüyü olduğu gibi tümüyle bitemlemeyi amaçlar. Bu araştırmada kadınları doğal ortamları içinde ele alınmış ve kendilerine sorulmadan sorunları saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemine Ankara ilinden yalnızca orta-üst SED'de bulunan ilkokulların öğretmenleri ile öğretmen olup da ev dışında çalışmayan kadınlar alınmıştır. Böylece araştırmanın örneklemini oluşturan iki öğretmen grubunun karşılaştırılmasıyla bu grupların günlük yaşantıları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı aranmıştır.

Kitap detayları:

ISBN-13:

978-3-639-81225-1

ISBN-10:

3639812255

EAN:

9783639812251

Kitabın dili:

Türkçe

Yazar:

Nesrin Gülüm

Sayfa sayısı:

80

Yayın tarihi:

24.05.2016

Kategori:

Psikoloji