Tarsus Arap Diyalekti

Tarsus Arap Diyalekti

Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme

Türkiye Alim Kitapları ( 11.02.2016 )

€ 45,90

MoreBooks! sitesinden satın al

Bu çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak Mersin’in Tarsus ilçesinde konuşulan Arap diyalektinin sesbilim, biçimbilim ve cümle bilgisi yönünden temel özellikleri betimlenmiştir. Dört bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde genel manada Tarsus ve Tarsus’ta yaşayan Arap asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve geldikleri yerler hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde örnek metinler ve kullanımlardan hareketle Tarsus Arap diyalektinin incelemesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise lehçeye yönelik beş örnek metne ve bunun yanısıra metinler ve yöre halkıyla yapılan görüşmeler neticesinde ulaşılan kelimeleri içeren bir sözlüğe yer verilmiştir. Günümüzde Tarsus Arapları tarafından temelde Çukurova’ya göç etttikleri bölge olan Suriye-Lazkiye bölgesi lehçesinin konuşulduğu görülmüştür. Diller arası etkileşim sonucu süreç içerisinde sesbilim ve biçimbilim açısından Türkçeye özgü bazı unsurlar lehçeye dâhil olmuş ve yerleşik Suriye lehçesinin alt kolu olarak içerisinde Türkçeye özgü unsurlar barındıran Tarsus ağzı inşa edilmiştir.

Kitap detayları:

ISBN-13:

978-3-639-67223-7

ISBN-10:

3639672232

EAN:

9783639672237

Kitabın dili:

Türkçe

Yazar:

Yusuf Özcan

Sayfa sayısı:

212

Yayın tarihi:

11.02.2016

Kategori:

Dil ve edebiyat bilimi