2008 Rusya - Gürcistan Savaşı

2008 Rusya - Gürcistan Savaşı

Güney Osetya’nın Jeopolitik Önemi

Türkiye Alim Kitapları ( 03.07.2014 )

€ 51,90

MoreBooks! sitesinden satın al

Bu savaş, SSCB’nin ardılı olan Rusya Federasyonu'nun kendi topraklarının ötesinde gerçekleştirdiği ilk konvansiyonel savaş olmasından dolayı harp tarihi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Çalışmada, politikanın ön planda olduğu savaş dönemi ve konvansiyonel savaş dönemi ayrı ayrı ele alınmıştır ve yaklaşık bir yıl sürdürülen kriz stratejilerinin, tarafları ‘sıcak savaş’a sürüklediği gösterilmiştir. Karşılıklı verimlilik hesabının sonucu olan savaş, sadece konvansiyonel savaş hali olan muharebe dönemine indirgenemez. Çalışmada savaş olgusu açıklanmaya çalışılırken, savaş amacının belirlenmesinde etkili olan unsurların neler olduğunun yanıtı aranmıştır. Buna göre, politik amaç, savaş amacını belirlemektedir. Politik amaç üzerindeki belirleyici unsurlardan biri ise jeopolitiktir. RF’nin politikalarının jeopolitik temelli olduğu gözlemlenirken, güvenlik, iç ve dış politikalarının da özellikle Kuzey Kafkasya’daki jeopolitik durumdan etkilendiği ve bu durumun Gürcistan ve Güney Osetya ile ayrı tutulamayacak değerler taşıdığı saptanmıştır.

Kitap detayları:

ISBN-13:

978-3-639-67003-5

ISBN-10:

3639670035

EAN:

9783639670035

Kitabın dili:

Türkçe

Yazar:

Senem Öztürk

Sayfa sayısı:

208

Yayın tarihi:

03.07.2014

Kategori:

Siyaset bilimi