Bu araştırma okul yöneticileri ile öğretmenlerin hizmet içi eğitim etkinlikleri hakkındaki görüşlerini ve görüş farklılıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Nitel verilerin elde edilmesinde veri toplama aracı olarak açık uçlu anket görüşme formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, Eskişehir merkez ilçelerde görevli ve son bir yıl içinde mahalli ve merkezi hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmış 10 müdür, 10 müdür yardımcısı ve 20 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma 2013–2014 öğretim yılı birinci döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticileri ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim etkinliklerine katılım amacı, hizmet içi eğitimlerin mesleki becerilerin gelişmesindeki katkıları, hizmet içi eğitimlerde karşılaşılan sorunlar ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri, katılmak istenilen konularda yöneticilik statüsünden kaynaklı benzerlikler yanı sıra bazı sonuçlarda farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Kitap detayları:

ISBN-13:

978-3-639-67226-8

ISBN-10:

3639672267

EAN:

9783639672268

Kitabın dili:

Türkçe

Yazar:

Yusuf Yıldırım

Sayfa sayısı:

80

Yayın tarihi:

15.12.2014

Kategori:

Eğitim, Hobi, Kariyer