“Yeni Dünya Düzeni” söylemleri içinde dünya ülkeleri küreselleşmenin olası etkileri ile başedebilmek adına önlemler almaktadır. Bu çerçevede, Türkiye, elli yılı aşkın süredir devlet politikası haline gelen Avrupa Birliği'ne üyelik için çalışmalarına hız vermiştir. Özellikle adaylık statüsünün edinildiği 1999 Helsinki Zirvesi sonrasında bu yönde olumlu adımlar atılmıştır. Bu süreçte, devlet faaliyetlerinin yanısıra Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) faaliyetleri de ön plana çıkmıştır. Bu çalışma ile küreselleşme faktörünün çok farklı alanlarda geliştiği ve küreselleşen bu alanların teknoloji ile hız ve hacim kazandığından hareketle, bu sürecin ulus-devlet, milliyetçilik, demokrasi ve sivil toplum yapısında meydana getirdiği değişiklikler üzerinden tartışmalar yapılmış ve farklı yorumlara yer verilmiştir. Türkiye'nin AB'ye adaylık sürecinde STK’ların rolü, süreçte öne çıkan STK'ların söylemleri ve faaliyetleri üzerinden okunmaya çalışılmıştır.

Kitap detayları:

ISBN-13:

978-3-639-67139-1

ISBN-10:

3639671392

EAN:

9783639671391

Kitabın dili:

Türkçe

Yazar:

Mine Gözübüyük Tamer

Sayfa sayısı:

304

Yayın tarihi:

19.12.2014

Kategori:

Genel beşeri bilimler